Phạm Kim Khải
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vẽ Diễm Châu  (truyện / tuỳ bút) 
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Chính tôi cũng quên tịt không biết đã tốc họa chân dung Diễm Châu năm nào! Nhưng nhìn lại thì nhận ra ngay cái nét riêng vào năm 1959-1961 khi vừa cạn nguồn hứng Ấn tượng, quay sang chiêm nghiệm nét tinh giản ở Matisse, Modigliani, Picasso và ấn họa Nhật Bản... (...)

Chân dung Diễm Châu  (hội họa) 
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Diễm Châu qua nét ký hoạ của Phạm Kim Khải.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018