Hà Nguyên Du
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thơ ca Diễm Châu  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Tiếc rằng đời người ta thoáng chốc tiếc / Rằng kiếp người ta chóng qua, tiếc rằng / Vua rồi cũng băng hà, tiếc rằng Bắc / Đẩu rồi cũng sao sa...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018