Nguyễn Quang Tuyến
tiểu sử &  tác phẩm 

Nghệ sĩ thị giác, sinh năm 1958 tại Hà Nội. Hiện đang cư ngụ tại San Francisco, USA.

tác phẩm

 (nhiếp ảnh) 
Tác phẩm nhiếp ảnh...

Floating in the puddle / Lềnh bềnh trong vũng nước  (nhiếp ảnh) 
Tác phẩm nhiếp ảnh màu...

Chân dung S  (nhiếp ảnh) 
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện năm 2009...

Ngày 144  (nhiếp ảnh) 
Tác phẩm nhiếp ảnh...

nhìn tây, nghĩ đông "PR"  (nhiếp ảnh) 
Tác phẩm nhiếp ảnh, trong bộ LOOKING WEST, THINKING EAST.

nhìn tây, nghĩ đông "SC"  (nhiếp ảnh) 
Tác phẩm nhiếp ảnh, trong bộ LOOKING WEST, THINKING EAST.

nhìn tây, nghĩ đông "SF"  (nhiếp ảnh) 
Tác phẩm nhiếp ảnh, trong bộ LOOKING WEST, THINKING EAST.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018