Hill, Tobias
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Say giữa đêm thu dưới đường đê Victoria  (thơ) 
Và bầu trời ướt như một tấm áo tơi thùng thình. / Tôi đang rảo bước nhưng không về nhà. // Tôi đang hít không khí. Nó có mùi / ngọt, như mùi rỉ sét. Thủy triều rút ra // và bùn dày như thịt / trên lớp tường vôi nội thành... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018