Laurito, Ilka Brunhilde
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bốn bài thơ trong GENETRIX  (thơ) 
Khởi đầu là Tử Cung. // Bầu vú tăm tối nuôi thế giới / và sự tăm tối đã hoài thai ngày chưa có bình minh. // Và ánh sáng đã đến... | NÀNG: / Một sinh vật có bộ da nhẵn mịn, / không có vảy hay lông ống / Nhưng có tay và chân... | Bầu trời mở: trần nhà. / Sàn nhà — mặt đất. / Bốn ngọn gió kiến trúc / của những bức tường và nền móng. / Ngôi nhà (vũ trụ)... | "Sống đơn độc thì không tốt cho ngươi," / lách tách / giọng nói của ngọn lửa... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018