Giroux, Roger
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đường khúc khuỷu... | Xa... | Một con chim... | Trung tâm... | Cái đẹp đánh mất...  (thơ) 
Đường khúc khuỷu và đồi là một rừng cây. Ba ngôi nhà chúng tôi nghỉ ngơi yên tĩnh, buổi tối. Khoảng cách một dòng sông, bao quanh là những khu vườn. Tiếp đến là bầu trời, gần như trắng. / Chốn lưu vong của tôi vậy đó: trang giấy ghi dấu chân của một chàng khổng lồ thiu ngủ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018