Hartwig, Julia
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sáu bài thơ  (thơ) 
Sáu bài thơ của Julia Hartwig (1921~) một trong những nhà thơ nữ xuất sắc nhất của Ba Lan ngày nay... Con ra đời giữa mùa hè chói chang, / Con ra đời vào một thời giông bão. / Mỗi đêm, chân trời mở ra và khép lại / vang ầm... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018