Saint-John Perse
tiểu sử &  tác phẩm 

Saint-John Perse [tên thật và đầy đủ là Marie René Auguste Alexis Léger, trong ngành ngoại giao được biết là Alexis Léger, trong văn học là Alexis Saint-Léger Léger, trước khi lấy tên Saint-John Perse] sinh tại Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, ngày 31 tháng 5 năm 1887, từ trần ngày 20 tháng 9 năm 1975 tại Presqu’ile-de-Giens, Pháp. Ông là một nhà thơ và nhà ngoại giao nổi tiếng của Pháp.

Saint-John Perse đoạt giải Nobel Văn Chương năm 1960.

tác phẩm

Cùng một câu hỏi trước cùng một vực thẳm...  (tiểu luận / nhận định) 
... Nhưng thơ không phải chỉ là một cách thế nhận thức, mà trước hết là một cách thế sống — và sống trọn vẹn. Nhà thơ đã hiện hữu trong con người thời hang động, nhà thơ cũng sẽ hiện hữu trong con người thời đại nguyên tử: bởi vì nhà thơ là phần cấu thành không tách ra khỏi con người được... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018