Nguyễn Quang Tịnh
tiểu sử &  tác phẩm 

Tên thật của nhà thơ Trúc-Ty.

tác phẩm

Hoàng Sa & Trường Sa, kính chào quý khách!  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Các bạn đã lẻn vô nhà chúng tôi và nói rằng đó là nhà mình, các bạn trắng trợn biến chúng tôi thành tài sản của các bạn / Không, chúng tôi là Việt Nam, là của Việt Nam / Chúng tôi yêu cầu các bạn trả chúng tôi về ngôi nhà của mình, trả chúng tôi về đúng ngôi nhà có tên Việt Nam, vì dù có thành tro bụi đi nữa chúng tôi cũng không thể là của các bạn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018