Nguyễn Lương Ba
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hoàng Sa, Trường Sa  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Người thanh niên nào đã đi qua / Tấm biểu ngữ nhịp ba tiến tới...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018