Bierezin, Jacek
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bài thơ hoan ca về sự im lặng mọi ngày | Lễ hội mùa xuân | Nói với một nhà thơ trẻ hôm nay  (thơ) 
Chúng ta câm lặng trước những kẻ bị đày ải của thời đại / những kẻ bên kia đại dương đang chịu bản án tự do... | ... Con người sống trong những đoàn diễu hành / và thở bằng những lá cờ / Tôi tự do có nghĩa là tôi nhận thức được / mình trở lại đứng ngoài trời... | Những hành động của anh mãi mãi vẫn chỉ là một hi vọng / cho dù anh biết cái giá phải trả... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

BỐN BÀI THƠ VĂN XUÔI  (thơ) 
Nên đem trả cho sự vật những kích thước đúng của nó. Thế nên tôi viết những dòng này về anh công nhân... | Tàu điện là thành phần ít phản động nhất trong lịch sử xã hội loài người. Chúng chạy trên những đường ray đã vạch sẵn trước... | Khi ánh sáng thiên nhiên bị cắt, chúng ta cần ánh sáng nhân tạo. Chúng ta chẳng mất gì... | Anh vừa đọc sách xong và anh vuốt ve con mèo của mình. Anh đội lên đầu chiếc mũ cao của Yvan Karamazov... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018