Harbach, Otto
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

[THƠ CỦA CA/NHẠC SĨ] Khói cay bay vào mắt  (thơ) 
Chúng bảo mi sẽ thấy / Yêu đương như mù vậy / Lúc con tim bốc cháy... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018