Grzyb, Ryszard
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Rembrandt kẻ rình xem hi vọng | Nỗi buồn | Địa ngục  (thơ) 
Mary có khuôn mặt của một con quỷ dâm đãng / Joseph có hình dáng một con vật lai tạp bị quất roi / lừa trên hình vẽ là con vật có dáng người hơn cả... | Nỗi buồn của anh giống như một cồn đất / từ đó anh nhìn khắp những vùng bao quanh / và anh thấy những hình thù quá chăm chút vô nghĩa... | Không phải nơi thế giới này anh sẽ lau nước mắt trên má kẻ thù của anh / Không phải nơi thế giới này anh sẽ dẫn một con chó mù về một cái chết an bình... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018