Desnos, Robert
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nửa đường  (thơ) 
Có một khoảnh khắc chính xác trong thời gian / Khi con người tới đúng ngay giữa cuộc đời mình, / Một phần giây đồng hồ, / Một mảnh thời gian thoáng qua nhanh hơn một cái nhìn, / Nhanh hơn tột đỉnh những cơn ngất ái tình, / Nhanh hơn ánh sáng. / Và con người cảm nhận được khoảnh khắc này... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

HAI BÀI THƠ TÌNH ROBERT DESNOS  (thơ) 
Em có nhớ những đêm em hiện ra / trên những ô kính sáng ở cửa nhà anh? / Những đêm em xuất hiện trong bóng tối nhà anh / Em sà xuống giường anh như một con chim lớn... | Ngày xưa một trái tim đập trong ngực này / Nó chỉ đập cho mỗi mình nàng / Tim vẫn đập mãi nhưng người ta không biết vì sao... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Mộ bia | Vòng tròn và ngôi sao | Dải băng Moebius | Em hãy cởi áo ra | Nằm | Chuyện thần tiên | Bạn cũng thế rồi bạn sẽ đến nơi ta ở  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM NGÀY MẤT ROBERT DESNOS (08.06.1945 - 08.06.2008)] ... Khi mọi sự cao quí của con người bị giam hãm / Tôi đã tự do giữa những kẻ nô lệ mang mặt nạ... | Để vẽ một ngôi sao năm nhánh / Hay sáu nhánh hay nhiều hơn / Trước tiên phải vẽ một vòng tròn... | Con đường ta chạy qua / Sẽ không cùng là đường ấy khi ta chạy trở lại... | Em hãy cởi áo ra / Hãy tắm trong nước đen / Em không có gì phải sợ... | Bên phải, bầu trời, bên trái, biển khơi. / Và trước mắt, cỏ và hoa... | Ngày xưa nhiều lần / Có một người đàn ông yêu một người đàn bà... | Hôm nay ta đi dạo với bạn ta. / Cho dù bạn đã chết... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018