Rifaat, Alifa
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngọn tháp đền thờ nhìn từ xa  (truyện / tuỳ bút) 
[TÌNH YÊU & TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG] Nàng nhìn chồng nàng qua đôi mắt khép hờ. Nằm nghiêng một bên, thân xác hắn gắn vào thân xác nàng, và đầu hắn khum xuống, dựa vào vai bên phải của nàng. Như thường lệ, vào những lúc ấy, nàng cảm thấy hắn sống trong một thế giới hoàn toàn riêng biệt, một thế giới mà nàng đã bị gạt ra ngoài... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018