Cristina da Fonseca, María
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đường bay vô tận  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi cảm thấy, vào bất cứ lúc nào, cũng như gió vẫn thổi không nguôi, cái thân xác đã từng là bụi đất, hang ổ, thức ăn và nước uống này sẽ vươn lên từ miền quên lãng. Tôi sẽ là một con cá sấu, đau đớn thoát ra khỏi một chiếc bình, hay có lẽ là một con cá vảy lấp lánh bạc, hay một con chim hạc cất cánh bay một lần nữa trong một biển mây ngà... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018