Nguyễn Hoàng Nam
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

hội, thoại, hiện thực huyền ảo xhcn, hoa, sữa, khoai, luộc, dãi, phóng, quốc, tế, kiều kiếc các cái  (thơ) 
một đời đượi quỷ đĩ ma / tới giờ chỉ có ngài là ngon thôi / ngài ngon mà chả giả nhời / đừ-ượi 30 tới 70 vì gì // ấy / dạạạạạạạ / há mõm thót bi / già đầu mà vẫn tự đi hai hàng // mời ngài bấm chuột qua trang...

Hồi nhỏ khoái làm cầu thủ quốc tế  (thơ) 
... Minh chủ ơi... / Anh ở đâu mà để nó đem kiếm thần đi... baáán... / Nó lừa đảo ăn chia, nó an toàn hạ cánh, uổng công bà con dài cổ chờ đợi bóng hình anh như lệ thủy mút... ơờờ / mùa / (wấc họi zỗ tay wá choài lun, zui lém) / ngồi đợi gô đô... mình xóc lọ cái đầu rùa // Mầy cũng dòm ra, rà lên rà xuống, đéo có cái gì cũng rà lên rà xuống, đâu cũng y chang...

xạc li, tên vẫn chửa kwen người zân thị thành  (thơ) 
em có ông bố đi bộ đội / trường sơn đông hay tây không nhớ rõ / tới giờ vẫn mê nghe chế linh / nhạc trần thiện thanh thuộc nhiều hơn lính nguỵ // em thích áo dài giống như quỳnh / em muốn xin tị nạn chính trị để lên thuý nga paris // đôi mắt ráo hoảnh bất lực của kẻ đi người ở / di cư 54 kinh tế mới vượt biên / bỏ thanh hoá đi kiếm chồng hàn quốc / vào sàigòn bán bia ôm lấy tiền chơi chứng khoán / đám biểu tình câm lố nhố / ngóng ngóng cổ giơ giơ bảng mỗi ngày / ngoài tân sơn nhất...

Hồi thứ ba mươi nhăm  (thơ) 
... Đại gia cà cuống đi hết biển / Đề nghị cao sang tiếng nước ngoài // 1 / (biên tập kiểm duyệt) // 2 / (biên tập kiểm duyệt) // 3 / (biên tập kiểm duyệt)...

thì mầy ra liền cái quán nguyễn trung trực đó  (thơ) 
... tưởng sao / tụi nó bắn sẻ, tụi nó gỡ ghẻ, / tụi nó cạy mỏng mỏng, chôm nhè nhẹ / lèo nhèo lẻo nhẻo léo nhéo leo nheo lẹo nhẹo / tụi nó hút máu lia chia / bốp / bốp / ngầu lôi tăng kể mẵn cuối hài dón khíu khíu chọ / bốp bốp...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018