Beliak, Rebecca
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhẹ hẫng  (truyện / tuỳ bút) 
... Hơn một lần tôi đã trèo lên nóc toà nhà, và không phải vì sợ mà tôi không nhảy xuống, nhưng vì hy vọng rằng chàng sẽ trở lại. Đôi mắt tôi đờ đẫn dò theo đường chân trời. Nhiều tuần lễ trôi qua, và tôi bắt đầu cảm thấy càng lúc càng rời xa mặt đất. Giờ đây thân thể tôi rất mỏng, gần như trong suốt, và tôi không còn cảm giác về mặt đất dưới chân tôi nữa... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018