Villa-Lobos, Heitor
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

BACHIANAS BRASILEIRAS số 5 — Aria “Cantilena”  (nhạc hòa tấu) 
Kỷ niệm 49 năm ngày mất Heitor Villa-Lobos (05.03.1887-17.11.1959) — người viết nhạc lớn nhất của xứ Brazil trong thế kỷ 20 — và đúng 70 năm sau khi ông hoàn tất chương Aria “Cantilena” (1938) trong tổ khúc BACHIANAS BRASILEIRAS số 5 — nhạc phẩm nổi tiếng nhất của ông. [Trình tấu bởi Cristina Mercedes: sáo / Hoàng Ngọc-Tuấn: guitar]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018