Kassák, Lajos
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bildarchitektur / Hình ảnh kiến trúc  (nhận định mỹ thuật) 
Nghệ thuật không bao giờ buộc chúng ta chấp nhận một cái gì đó, nhưng chính nó cho chúng ta khả năng làm ra cái tối đa. Nghệ thuật biến đổi chúng ta, và chính chúng ta lại có khả năng biến đổi cái chung quanh mình. Và như sự việc xưa nay vẫn thế — trong sự đảo lộn thế giới ngày nay, chính nghệ thuật là cái đi đến gần nhất điểm phát xuất sự hình thành hình ảnh mới của thế giới... (...)

Người chết | Kẻ sát nhân đáng thương | Chẳng hạn | Tử tội  (thơ) 
... Tôi không biết bày tỏ với ai trong chỗ tối đen sâu lắng này. / Có lẽ vẫn có dăm ba kẻ còn nhớ đến tôi trong thành phố / tôi từng sống y như bao người khác bị khoá miệng, hoài công hi vọng... | ... Hắn hiểu rõ mình và hắn biết / đêm nay vẫn chính hắn là kẻ người ta lùng tìm để giết... | ... Rốt cuộc tôi đã bứt hết lông trên đôi cánh bồ câu của mình / đào hố cho những con người mà hạt không nẩy mầm. / Có ai nhắm vào con đại bàng bay tuốt trên trời cao, / hắn bắn trúng tim tôi. Tôi sẽ ra sao?... | Người ta đã đuổi bạn ra khỏi nhà / ra khỏi nơi bạn sinh ra... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018