Ðỗ Thư
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mọt!  (thơ) 
Tiếng mọt cọt cà cọt kẹt / Vùi sâu trong những cái bọc thời gian làm hoen gỉ / Tiếng mọt cọt kẹt, ai nhớ một thời / Cái thuở võng tre bẻ cong những thân cây làm cột / Mốc thếch nụ cười ai đi qua...

Mùa  (truyện / tuỳ bút) 
... Sáng, chui ra khỏi vỏ kén, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài sân, thấy cả nền trời trắng, thấy lạnh. Gió luồn, cây khế rùng mình kêu xào xạc, lá khế vàng rụng đầy sân, hanh khô lại, queo quắt, mỗi đợt gió qua lại ào ào xuống như mưa. Thấy mình tự nhiên bé li ti như con kiến... (...)

Của nợ | Bóng | Cắn  (thơ) 
Tôi gọi cái của nợ ấy là tôi / Đêm dài tôi mài tôi trong những băn khoăn không lời giải đáp... | Những toà nhà vút cao / Tôi bấu bóng mình vào / Tôi đạp lên những nóc cao lằn in trong nền trời thẳm... | Tôi mài răng cắn mặt trời / Mặt trời ứa máu đỏ tươi / Chiều buông tôi thấy mình cười man dại...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018