Kenyatta, Jomo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Các ngài lịch sự chơi luật rừng  (truyện / tuỳ bút) 
Ngày xửa ngày xưa có một con voi làm bạn với một con người. Một hôm, một trận mưa bão dữ dội xảy ra, con voi bèn tìm đến gặp người bạn của nó đang sống trong một túp lều nhỏ tại bìa rừng, và nó nói: “Con người thân mến của tôi ơi, anh vui lòng làm ơn cho tôi đặt cái vòi vào trong lều của anh để tránh cơn mưa như thác đổ này chứ?” ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018