Cuadra, Pablo Antonio
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bản thảo trong một cái chai  (thơ) 
... và giờ đây tôi viết những dòng này và ném chúng vào sóng biển trong một cái chai / bởi vì đây là câu chuyện của tôi / bởi vì tôi đang nhìn đăm đăm những cây dừa và những cây me / và những cây xoài / những cánh buồm trắng phơi trong nắng / và khói của bữa ăn sáng toả lên bầu trời... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018