NMynh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngó ra [Looking Out]  (hội họa) 
Tranh sơn dầu, vẽ với Thận Nhiên...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018