Hà Hân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

đợi  (thơ) 
tối hôm qua / trùm kín mền nằm đợi trăng // mở mắt hay khép mắt đều thấy dây đêm trói chặt / sợi dây dài như hơi thở thiền // cọ quậy duỗi đạp trốn cơn ngủ / vì còn phải đợi / đợi chờ đợi chờ hoài thai mền chiếu ngột ngạt không kẽ thoát...

những hình nhân  (thơ) 
... những hình nhân ôm nhau khóc lóc như những đứa con nít câm / có hình nhân nấp sau những hình nhân khác / thấy giống giống con người / hắn không nói được / vì có bàn tay đang bóp miệng / bàn tay thò ra từ phía ngực...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018