Ðặng Thị Minh Thư
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bóng ích kỷ của em-anh-chị  (thơ) 
... Đừng hỏi nhau / Chúng ta đã biết hết nguồn gốc và ai nấy đều treo ảnh người còn lại lên một toà nhà tâm lý để-thờ cùng một tấm huân chương tự do khi niềm vui là gió thoảng và nỗi buồn mới là khu đô thị luôn-đang-xây-sửa...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018