Achebe, Chinua
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đường âm hồn  (truyện / tuỳ bút) 
“Hãy nhìn đây, con trai của ta ơi,” vị linh mục nhìn xuống cái ghế của mình, “con đường này đã có ở đây lâu rồi, trước lúc thầy sinh ra và trước cả lúc thân phụ của thầy sinh ra nữa kia...” [Bản dịch của Nguyễn Đức Tùng] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018