Nguyễn Anh Thăng
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

“Xin Trả Nợ Người”  (đối thoại) 
[ĐỌC VĂN] ... Tôi đã bị mang món nợ “Tam Đoạn Luận” từ tác giả BVP nên xin trả lại ông món nợ đó thông qua phép “Quy Nạp Phóng Đại” tôi đã được học trong môn Luận Lý Học lớp Đệ Nhất từ hồi xửa hồi xưa...

Bó tay  (đối thoại) 
[ĐỌC VĂN] ... Lại tự hỏi: nhạc sĩ TCS không là thuyền nhân nên ông không thấy “xót xa” thì coi cũng tạm chấp nhận, chứ ông BVP bằng chính kinh nghiệm cá nhân mà lại “khúc xạ” cái thảm trạng thuyền nhân và bộ nhân Việt Nam ở vào thời điểm ấy như là chuyện bình thường thì cái “thấu kính” của ông BVP chắc phải có vấn đề?...

Nhân đọc bài thơ “Chiều cuối năm, đi nhầm tàu ở San Jose”...  (đối thoại) 
[CHUYỆN NHÀ THƠ] ... Thay vì tác giả đón chuyến thứ hai chạy ngang qua Blossom Hill, ông đã lên nhầm và đón chuyến thứ nhất. Thực sự, không có chuyến light rail nào nối từ Santa Teresa và Winchester như tác giả đã viết...

“vài note” và “tuổi teen”  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ] ... Nhân đọc tựa đề bài thơ “vài note cuối năm nghĩ về viết” của tác giả Đỗ Trung Quân, tôi xin có hai câu hỏi. Trước tiên, chữ “note” có phải đặt ở số nhiều “notes” cho thích hợp với chữ “vài” trong tiếng Việt? Thứ đến...

Sóng từ trường?  (đối thoại) 
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Trong vật lý, chỉ có sóng điện trường gây nên bởi một môi trường có sự hiện diện của điện trường và từ trường. Kiến thức này chẳng cần phải ở trình độ đại học gì ráo, cỡ thi Tú Tài phần nhất ban A hay ban B hồi trước năm 75 là cũng đủ để nhận thức đúng hay sai...

Góp ý với Nguyễn Austin về chữ “chiêu hồi” [2]  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Bách khoa Toàn thư của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam ở Hà Nội đã giải thích chữ CHIÊU HỒI như sau...

Về chiếc xe Jeep trong bài phỏng vấn Trịnh Công Sơn  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Xin được đóng góp một tài liệu liên hệ đến thời gian chiếc xe Jeep bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam...

Góp ý với Nguyễn Austin về chữ “chiêu hồi”  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... trang mạng: http://en.wikipedia.org/wiki/Chieu_Hoi xác định chữ Chiêu Hồi như sau: “The Chiêu Hồi Program [...] was an initiative by the South Vietnamese to encourage defection by the Viet Cong and their supporters to the side of the Government during the Vietnam War”. Như thế danh từ Chiêu Hồi chỉ được dùng sau năm 1954...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018