Hạo Nguyên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chuyện vặt  (thơ) 
Cái bàn cũ / chắc đã hơn mười năm / mà chưa lãng quên những huyền thoại rừng rậm / hàng trăm con mắt hổ / ánh lên trên rằn ri rằn ri những đường vân / giọt nắng lạ đến phòng tôi / đòi chiếc bàn kể chuyện...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018