Võ Vi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lời cuối cho... Lài  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Tây Tạng đang đổ máu, người ta đang than khóc, bài thơ 1 cũng kêu gọi hãy khóc cho Tây Tạng (cho dù Inrasara có than khóc theo kiểu “sến” khiến Lài dị ứng). Còn Lài thì trộn nước mắt, nước mũi, nước dãi, “nước đé” vào thành một hỗn hợp kinh khủng để... “giễu nhại” chơi...

Khóc và Khóc lóc Tây Tạng  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Chuyện về xứ Tây Tạng đang được coi là một điểm nóng và nghiêm trọng. Nếu không khoái vấn đề sắc tộc chính trị thì thôi, chẳng nên đem chuyện máu và nước mắt của người ta ra để mà làm thơ ngang rồi “giễu nhại”...

Kẻ hạnh phúc nhất thế giới  (thơ) 
- Cầm lấy gói đồ rồi xéo. / - Tức là... tôi được tha? / - Phải. Về nhà với vợ đi. / - Tôi... tôi không bị giam nữa? / - Phải. Về đi. / - Tôi không có tội chứ ạ? / - Chỉ là nhầm tên thôi. / - Nhầm?...

Lại nói về Trịnh Công Sơn  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Một điều rất lạ là trong số các vị bàn tán nhiều về Trịnh Công Sơn có nhiều tên tuổi văn nghệ sĩ, trí thức mà hầu như không thấy ai nói gì về tài nhạc của Trịnh Công Sơn. Kỳ lạ hơn nữa là nếu có vị nào nói đến nhạc Trịnh Công Sơn thì chỉ dẫn phần lời ca ra để phán xét. Chả lẽ những vị đó cho rằng âm nhạc chỉ là lời ca chăng?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018