Lewis, Barry
tiểu sử &  tác phẩm 

Barry Lewis, BA (Cambridge), PhD (Sunderland), joined the University of Sunderland in 1988 as a postgraduate and visiting lecturer. He was lecturer at the University of Newcastle from 1992-93, and Senior Lecturer at the University of Trondheim and Stavanger College in Norway between 1993-95. He returned to Sunderland as a Senior Lecturer in 1995. He is a specialist in contemporary British and American fiction. Other interests include literary theory and history. He has published a volume on Kazuo Ishiguro for the Manchester University Press Contemporary World Writers Series (2000), and is currently working on two projects: a book for the University of South Carolina Press on Peter Ackroyd, and a study of Lawrence Norfolk for publishers Peter Lang.

tác phẩm

Chủ nghĩa hậu hiện đại và văn chương  (tiểu luận / nhận định) 
Phương cách sáng tác văn chương nổi bật nhất giữa những năm 1960 và 1990 là lối viết hậu hiện đại. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018