Hà Nhật
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cây lộc vừng  (thơ) 
Thứ rau ăn ngày đói / Bây giờ thành cây chơi nhà đại gia // Ta muốn thành đại gia / Trồng một cây lộc vừng // Đại gia đâu chẳng thấy / Nhớ ngày đói rưng rưng...

Hai bài thơ cho đền Cuông  (thơ) 
Nghe nói khi bị chém / Máu Mỵ Châu không tan / Bắt biển hoá thành ngọc / Để nghìn thu kêu oan... | ... Không được mời kẻ cướp vào nhà / Dù chỉ là nửa bước / Bốn nghìn năm đất nước này là thế đó / Mỵ Châu ơi!...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018