Lãng Hiển Xuân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vệt nhớ  (thơ) 
Vệt nhớ đi qua thời gian / để lại một khoảnh khắc hoang tàn trong trí nhớ / nụ hôn giấu trong hơi thở / hoá đá trên sườn đồi non...! // Vệt nhớ đi qua không gian / hàng cây rùng mình trút xuống vô vàn chiếc lá...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018