Fischerová, Daniela
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Rồi nó sẽ ra sao  (truyện / tuỳ bút) 
... Người ngoài hành tinh: Này bạn! Bạn có phải là nhà văn không? Tôi (lúng túng) : Ờ hớ. Người ngoài hành tinh: Tôi đến đây để cho bạn biết rằng công việc viết văn đã bị xoá sổ. Tôi: Là sao? Tại sao như vậy được? Người ngoài hành tinh: Cốt truyện là kiểu tư tưởng duy nhất muốn biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Đó là một tư tưởng phá hoại! Sự sống, thật đáng tiếc, không bao giờ kết thúc... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018