Ðặng Hiền
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Diễn viên  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Những diễn viên sến trong vở kịch tệ hại / Diễn tuồng ở Sân Khấu trầm cảm / Yêu quê hương và yêu danh vọng / Yêu quê hương bằng tiểu xảo giả điên...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018