Luca, Ghérasim
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tận thế: Nhập thể  (thơ) 
Anh lỗ mũi em anh đầu tóc em / anh hông em / em ám anh / anh ngực em / anh vú ngực em rồi nét mặt em / anh áo lót em / em mùi anh em xây xẩm anh / em lướt / anh đùi em anh mơn trớn em / anh rùng mình em / em gác chân qua anh / em không đỡ nổi anh / anh rừng amazone em / anh cổ em anh bụng em / anh váy em / anh nịt vớ em anh vớ dài em anh nhạc Bach em / ừ anh nhạc Bach em bằng đàn clavecin vú và ống sáo... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018