Lê Quốc Thành
tiểu sử &  tác phẩm 

Hoạ sĩ, hiện sống và sáng tác tại Sài Gòn.

tác phẩm

“Từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 và những ám ảnh trước đó...”  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 9 năm 2015...

Trên từng mét vuông  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, thực hiện vào đầu tháng 3 năm 2015...

Đoạn kết một thiên đàng, hình như thế...!  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 8/2014...

Căn cước từ quê hương [II]  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 7/2014...

Căn cước từ quê hương [I]  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 7/2014...

Cũng có thể là chế độ im lặng  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 6/2014...

Sự hốt hoảng của “cụ rùa” Hồ Gươm  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Đau đầu, “cụ” lấy gươm ra nhìn lại: / “Cây gươm nghìn năm xưa...!” / Cụ chợt phát hiện: / “Sao lạ thế này?” / “Sao lại có hàng chữ: Made in China?” / “Thằng nào?” / “Thằng nào tráo gươm của tao ?”...

Những ám ảnh vớ vẩn  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng chất liệu tổng hợp, thực hiện vào năm 2010...

Hôm qua, hôm nay, ngày mai, và cứ thế...  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng chất liệu tổng hợp, thực hiện vào năm 2010...

Mảnh vụn thời gian, và những ám ảnh vớ vẩn [2]  (hội họa) 
Tác phẩm sử dụng chất liệu tổng hợp, thực hiện vào năm 2009...

Tất cả đều là đồ vật  (hội họa) 
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

Một người hoành tráng  (hội họa) 
Tranh sáng tác năm 2009, chất liệu tổng hợp...

Phép biện chứng của những hoang tưởng  (hội họa) 
Tranh sáng tác năm 2009, chất liệu tổng hợp...

Sự vớ vẩn của giáo dục phổ thông bây giờ  (hội họa) 
Tranh sáng tác năm 2009, chất liệu tổng hợp...

Có thể là phong cảnh  (hội họa) 
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

Ừ, cứ tự nhiên như vậy  (hội họa) 
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

Friedrich Nietzsche đã nói với tôi như thế...  (hội họa) 
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

Chuyện bình thường. Chắc thế...!  (hội họa) 
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

Một góc và cả thảy  (hội họa) 

Không gian số 1  (hội họa) 

Sắp ra đời  (hội họa) 

Ví dụ về một sự có mặt  (hội họa) 

Chiêm Bao  (hội họa) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018