Crawford, Tad
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trở thành một với chúng tôi  (truyện / tuỳ bút) 
... “Nhiều xương xảu quá,” con gấu nhỏ khác vừa cằn nhằn vừa giằng thịt ra khỏi cánh tay phải của tôi. Tôi có thể cảm thấy những cái lỗ sâu hoắm do những cái răng của nó để lại và máu đang trào ra ướt đẫm. Hai hàm răng khác giằng một miếng thịt từ đùi bên trái của tôi và máu lại trào ra thành vũng dưới thân thể tôi. “Tôi không muốn chết,” tôi rên rỉ. “Đừng nghĩ đây là cái chết,” con gấu cha nói với giọng khuyến khích, “Hãy nghĩ là ông đang biến thành chúng tôi. Thịt của ông sẽ nuôi dưỡng chúng tôi. Ông sẽ trở thành một phần của chúng tôi.” ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018