Kỳ Du
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sợi vắn sợi dài...  (thơ) 
ngày tình yêu ra đi / ngày phản trắc và đức hạnh cũng ra đi / tôi ngồi / ném những viên đá cuội / xuống lòng giếng cạn / thử đo lòng mình // bao năm rồi bên thành giếng / sợi dây mảnh / nối từ những cọng tóc mai / ngày xanh / vẫn còn vắt vẻo...

Phiếm luận về việc chối bỏ quá khứ, chối bỏ nguồn gốc  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Quá khứ của ánh lửa đẹp này là những khúc gỗ tồi tàn kia; tương lai của đoá sen sang cả nọ là từ đám đất hôi thối, tù đọng hiện thời, mà muốn có được sự biến đổi đó thì chắc không gì khác hơn là hành động cho tử tế, ngay thẳng...

Những âm câm  (thơ) 
Bạn có thể vừa hét thật to vừa mím môi thật chặt không? / chắc là không rồi vì thoạt nghe đã thấy vô lý quá / dù việc này vẫn quanh ta hàng ngày / dưới những trạng thái khác nhau / Đó là khi / cái chuông giấy đảo mạnh / trước cơn gió thốc...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018