Damau.org
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thông Báo Khẩn của tạp chí Da Màu  (đối thoại) 
Tạp chí Da Màu đang bị tấn công bởi một loại virus mà chúng tôi chưa tìm ra được căn cước. Vào thời điểm này, chúng tôi không có đủ bằng chứng để xác định thế lực, phe nhóm nào đứng sau hoạt động tin tặc này. Để bảo vệ an toàn cho máy vi tính và các hoạt động trên mạng của bạn đọc, mạng Da Màu tạm thời đóng cửa để khử trùng và sửa chữa. Chúng tôi sẽ thông báo ngay với bạn đọc khi mạng Da Màu hoạt động trở lại...

DA MÀU ĐÃ TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG  (đối thoại) 
Xin thông báo cùng độc giả: Sau một ngày gặp trở ngại kỹ thuật, Da Màu đã trở lại hoạt động và độc giả có thể truy cập vào địa chỉ http://damau.org như thường lệ.

THÔNG BÁO CỦA DA MÀU  (đối thoại) 
Vì trở ngại kỹ thuật, địa chỉ http://damau.org/ tạm thời không thể truy cập được. Xin các bạn vui lòng dùng địa chỉ http://damau.info/ để đọc Da Màu cho đến khi có thông báo mới.

Trả Lời Ông Phêrô Bùi  (đối thoại) 
[DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG] ... Vì bài đăng trên Tiền Vệ ám chỉ đường lối làm việc của Ban Biên Tập Da Màu, chúng tôi cảm thấy cần lên tiếng về câu nói “bóng gió” của người ký tên là Phêrô Bùi: “This article should have been sent to damau.org; in fact we did send it there, but the editors, who are perhaps too busy, did not respond to stuff like this...” (dịch: bài này đáng lẽ phải gửi cho Da Màu, và thực ra chúng tôi đã gửi bài cho Da Màu, nhưng nhóm biên tập viên có lẽ quá bận rộn, đã không hồi đáp về những chuyện như thế này...) ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018