Bông Vạn Thọ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đúng là “tiên tri”  (đối thoại) 
[VĂN HỌC XHCNVN] ... Chính vì có bác Hồ đã “tiên tri” ra nhiều điều hay ho (có phần quái gở) cỡ đó, nên đám hậu bối cũng được hưởng chút thần công lực. Sau khi đã oanh oanh liệt liệt “giải phóng” SÀI GÒN, đám hậu bối cũng lòi ra tài “tiên tri”, thể hiện qua vài cái tên đường cũng quái gở không kém cạnh...

Đảng đã cho ta...  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đảng chỉ cho ta “một mùa xuân đầy ước vọng” thôi (có thành hiện thực hay không thì hậu xét), mà một năm thì có tới bốn mùa, sao Đảng chỉ cho mỗi một mùa xuân (mà lại đầy ước vọng nữa chớ), còn ba mùa hạ, thu và đông thì sao ta?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018