Ðỗ Văn Hoàng
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngày  (thơ) 
Ngày / anh không tìm được cho mình một câu thơ / anh trốn / nhưng sau dấu ba chấm không đủ một chiều dài vô nghĩa cho anh nằm / và tại sao một ẩn dụ dù nhạt nhẽo về thân thể em cũng chối bỏ chính bóng đổ của nó lên lời anh lồi lõm không gian...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018