Hậu Khảo Cổ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nghĩ linh tinh nhân đọc một bài thơ  (đối thoại) 
[ĐỌC THƠ] ... Phía sau thành công của một người phụ nữ thì sao? / - Hoặc không có một người đàn ông nào, / Người phụ nữ ấy mới chỉ thành công một nửa. / - Hoặc là có rất nhiều người đàn ông. / Ô, người phụ nữ ấy còn hơn cả thành công!!! // Phía sau thất bại của một người phụ nữ thì sao? / - Hoặc có một người đàn ông. / Nhiều người cũng thất bại như thế, đừng lo! / - Hoặc có nhiều người đàn ông...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018