Ðiên Cái Đầu
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khi ấy thì... sao?  (đối thoại) 
[GIÁO DỤC] ... Tôi không có can đảm đọc quá câu thứ hai. Chỉ vì suy nghĩ nát óc, vẫn không hiểu “khi chúng ta đang đứng đây” [thì]... sao? Chẳng phải vì chỉ “suy ngẫm” thôi nên anh/chị Ngô Hương Giang (trong bài viết hẳn là phải dính dáng đến chuyện giáo dục) có thể cho phép mình “sổ toẹt” ngữ pháp — cho dù là một thứ ngữ pháp dựa theo logic chung của loài người?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018