Jackson, Beverly A.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những cái chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi chợt thấy một cái gì chuyển động — một bóng trẻ con đứng chênh vênh trên một cành sung cao đang đong đưa. Đó là một thoáng hiện, một hình ảnh. Tôi đưa bàn tay lên che cho đỡ chói mắt, để nhìn rõ hơn, nhưng đứa bé biến mất — một ảo ảnh... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018