Baca, Jimmy Santiago
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sự áp bức  (thơ) 
Là một câu hỏi của sức mạnh, / của những giọt nước mắt không rơi, / của tình trạng bị giẫm đạp, / nhưng vẫn luôn luôn, không nguôi, / nhớ rằng mình là con người. // Hãy nhìn sâu để tìm thấy những hạt mầm của hy vọng và sức mạnh / và hãy hát lên, hỡi các anh các chị... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018