Hughes, Peter
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Giọt sương  (truyện / tuỳ bút) 
... Gió nổi lên và khóm cây bắt đầu lay động, chiếc lá nghiêng xuống. Giọt sương hoảng sợ vì trọng lực níu nó lăn về phía mép lá, níu nó về một cõi vô danh nào đó. Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra? Mọi sự đều yên ả. Mọi sự đều an toàn. Tại sao lại phải thay đổi? Tại sao? Tại sao?... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018