Không rõ tác giả
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một bài thơ cho tự do  (thơ) 
Tôi không phải là dân Cuba, cũng không phải là dân Habana... / Tôi là Người của Thế Giới, / và giữa bọn súc vật, / tôi là một con người chiến đấu cho tự do... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018