Trương Phước Lai
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

thơ tặng an ninh nổi chìm, quen không phải lạ  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... các anh hoàn thành nhiệm vụ robot / xin các anh biết rơm rơm nước mắt / quê hương mình thương đau / xin các anh lẳng lặng cúi đầu / ông bà các anh đang bật khóc...

dáng đứng Việt Nam | những nắm tay thân thương  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... nhằm nhò chi nắng nóng 40° / trái tim yêu nước - dung nham núi lửa / anh thanh niên, có lẽ một sinh viên / áo phông biểu ngữ đứng yên / trước những rào ngăn dinh thái thú... | anh là ai / người chạy chợ qua ngày? / chiếc xế nổ tả tơi theo năm tháng / chợt chung đường nhau sáng hôm nay / tà tà ngay, cùng vung lên nắm tay / đả đảo bọn ngoại xâm khốn nạn...

Thêm một  (đối thoại) 
[TỰ DO XUẤT BẢN] ... thêm nhà thơ bị bắt / văn nghệ sỹ buồn không? / thêm nhà thơ bị bắt / báo chí dửng dừng dưng // thêm một người bị bắt / liệu có bịt được mồm / thêm một người bịt mắt / thiên hạ có sáng hơn? ...

Toan tính tuyệt tác  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... toan tính tuyệt tác / tưởng tượng chẳng ngán / đảo điên hắc bạch / lịch sử lật tung / tự trào dân tộc / báng bổ cha ông / liếm đít ngoại địch / thiên triều thần phục / thế dân bán nước / tuyệt tác tuyệt tác / giả(i) nhì giả(i) nhất / tuyệt tác tuyệt tác / tiền boa tới tấp...

Sự bôi nhọ khủng khiếp  (đối thoại) 
[CHUYỆN HÔM NAY] ... những dòng chữ không thuần việt / hầm hố chợ búa / đã bôi nhọ lên khuôn mặt / người phụ nữ Việt Nam / xuống đường bảo vệ non sông // họ / đã bôi nhọ / dòng giống Lạc Hồng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018