Caswell, Donald
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tại sao tôi là nhà thơ  (thơ) 
Tôi là nhà thơ. Tôi không phải là thợ mộc. Nhiều lúc tôi nghĩ chẳng thà tôi là thợ mộc, nhưng tôi lại không phải. Chẳng hạn, Gene, bạn tôi, làm nghề thợ mộc, đang xây một ngôi nhà. Tôi ghé đến. Hắn đưa tôi một cái búa rồi nói: “Bắt đầu nện đi”. Tôi nện; chúng tôi nện. Tôi ngước lên. “Cái mái ở đâu?” Hắn đáp: “Tôi chưa làm đến đó.” ... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018